Voorwaarden

De kleine lettertjes per 01.09.2016  

Deelname / Opzegging / Lesgeld t.b.v. de lessen

Deelname aan één van de groepslessen of workshops uit het aanbod van De Yoga Studio of behandelingen via Praktijk Mudrah, betekent akkoord gaan met de onderstaande  Algemene Voorwaarden.

De Algemene Voorwaarden gelden voor iedere deelnemer, er wordt in geen enkel geval een uitzondering gemaakt. Indien noodzakelijk kunnen de Algemene Voorwaarden tussentijds aangepast worden. De Yoga Studio berekent geen inschrijfkosten. Het les aanbod en de behandelingen zijn af te nemen van 4 januari t/m 16 december 2016.

In principe ontvangt u voor de groepslessen 1 maal per jaar een factuur met daarop vermeld het maandbedrag. Vanaf december 2016 volgt dan weer een jaarfactuur voor 2017. Het maandbedrag wordt per de 1e van de maand via automatische incasso geïncasseerd. Nieuwe cursisten  krijgen bij aanmelding een machtigingsformulier om in te vullen voor automatische incasso.

Opzeggen is mogelijk met 1 maand opzeg termijn. De lessen lopen dan nog door tot het einde van de volgende maand.

Afwezigheid cursist d.m.v. ziekte of vakantie / inhalen van de les…

Bij verhindering wordt het op prijs gesteld dit, zo spoedig mogelijk vooraf, te melden. Dit kan tot 24 uur van te voren via het interactieve lesrooster.  Zodat het uur niet van de les credits wordt afgeschreven. Daar is het ook mogelijk om dan weer bij een andere les als er plek is aan te geven om in te halen. Voor wie geen computer heeft kan het afmelden via het telefoonnummer: 078-6120168  of via een SMS of what’s App naar tel.: 06-19656981 (De docent past het dan aan op het lesrooster en laat de volgende les weten waar er eventueel plek is om in te halen)

Ook al stelt u zelf geen prijs op het inhalen van een les is het toch goed om het door te geven want dan kan iemand anders weer op uw plaats een les inhalen. Zo is de ene dienst de andere waard 🙂 .

Het inhalen van de lessen is een service hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Het is mogelijk om het hele jaar door in te halen daar waar een plekje beschikbaar is. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk. Inhaal credits kunnen niet worden  gebruikt om het lesgeld of workshops mee te betalen … Het is geen betaalmiddel het wordt alleen gebruikt om het lesrooster overzichtelijk te houden.

Er waren ook vragen van cursisten over wat te doen bij periodes van langere vakanties. Er zijn 2 mogelijkheden:

 1/ Het abonnement loopt door en de gemiste lessen kunnen in de rest van het jaar extra ingehaald worden. Dit kan ook op voorhand, want u kunt zelf in het lesrooster dingen wijzigen. Het lesrooster zal eerst ingevuld worden t/m 30.10.2016 en  daarna t/m 16.12.2016

2/ Het ook mogelijk om het abonnement stop te zetten (let op! Min. 1 maand van te voren doorgeven i.v.m. met incasso’s deze worden rond de 15e ingevoerd om per de 1e te kunnen incasseren). Na de vakantie kan dan geïnformeerd worden of er nog een plekje beschikbaar is. Inhaal credits komen dan te vervallen.

Er worden geen inschrijfkosten of administratie kosten berekent. Wel kan het maand bedrag na het opnieuw aanmelden veranderen  omdat dan een nieuwe  berekening gemaakt wordt met het dan nog  overgebleven aantal lesweken t/m 16 dec. 2016.